Aralık Ayı - Barış

Ayın Değeri: Barış;

Barışın sonsuz bir rüya olduğu düşünülse de, dünyanın her tarafında acımasız savaşlar ve çıkar kavgaları yaşansa da bizler barışa, hoşgörüye sevgiye olan inancımızı korumamız gerektiğine inanıyor ve çocuklarımıza da barış ve huzur ortamında yaşamanın keyfini hissettirmek istiyoruz. Çünkü dünyanın geçmişine baktığımızda çocukların ne kadar acı çektiğini görebiliriz. Ve tabi ki günümüze…

Geçmişten ders almamak bu olsa gerek! Ya da insan olamamak!!! Savaşta masumca ölen veya acılar içinde kıvranan çocukları hala televizyonlarda seyretmekten utanıyoruz… Oysa çocukların bizlerden istedikleri çok da fazla şey yok aslında.

Şair ne güzel anlatmış:

BARIŞ VER AMCA…

Umudum önümde ışık tutarken,

Bana bomba değil, çiçek ve amca.

Niye savaşım barış dururken,

Bana mermi değil, şeker ver amca.

 

Kalem tutan elim tetik basamaz,

Güçsüzdür kollarım silah alamaz.

Söndürürsen beni güneş doğamaz,

Bana kavga değil, kitap ver amca.

 

Oyun bahçesinde koşup oynarken,

Gülen yüzlerimde güller açarken,

Sabahlarımıza ışık beklerken

Bana savaş değil, barış ver amca.

                           Yusuf Ziya Leblebici

 Bizler “Yurtta Barış, Cihanda Barış” diyen Mustafa Kemal ATATÜRK’ün eğitimcileri olarak yeni bir yıla girmeye çok az kalan bu ayda değer konumuzu BARIŞ olarak seçtik. İnanıyoruz ki barış dolu bir ortamda bulunmanın keyfini ve ayrıcalığını yaşayan çocuklarımız bunu hayatları boyunca hatırlarlar. Ve her bir yılın bitip yeni bir yılın başlangıcında kendileri ve tüm dünya için BARIŞ dolu bir yaşamı gerçeğe döndürürler.

Okul öncesi dönemindeki çocuklar için barış oldukça soyut bir kavram. Bu nedenle biz bu değeri, üç kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiş olan uyguladığımız sistemin kurucusu olan Dr. Maria Montessori’nin “yakından uzağa” ilkesinin ışığında üç başlık altında işliyoruz.

  1. Sınıf içi barış: Öğrencilerimizi barışçıl bir sınıf ortamı oluşturmaya yönlendirmek için onların aktif katılımlarıyla demokratik bir okul ortamı yaratıyoruz. Ve tüm çocuklarımızın bunu içselleştirmelerine olanak sağlayan küçük grup oyunlarıyla da onları destekleyen çalışmalar yapıyoruz.
  2. Çatışma çözümü: Çocukların çatışma çözebilme becerilerinin gelişmesi için yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri bazı sorunlu durumları ele alarak ilk uygulamaları birlikte yapıyoruz. Sonrasında ise, rol oynama, zihinde canlandırma, alternatifler arama ve değerlendirme teknikleri kullanarak etkili bir düzeyde çatışma çözümü becerileri edinmelerine destek oluyoruz. Bu konuda ki en önemli çalışmalarımızdan  biri de “Barış Masası”ında ki uygulamamızdır.
  3. İletişim: Sınıf içinde sözlü ve sözsüz iletişim örnekleri canlandırma ve rol oynama teknikleri kullanılarak çocuklarımıza aktarılır. Sözlü iletişimde ses tonu, kullanılan kelimeler, empati kurma alıştırmaları ile sağlıklı iletişim kurabilme becerileri üzerinde çalışmalara devam edilir.       

 Bu çalışmalarla barış, hoşgörü ve demokrasi becerileri gelişen ve barış kavramını içselleştiren çocuklarımız ileride barışın değerini bilen ve koruyan yetişkinler olarak dünya barışının sağlanmasında en önemli işlevi gören bireyler olurlar.

Gelecekte barış dolu bir dünyanın mümkün olabilmesi için, barışı ve onu anlatan bütün kelimeleri bilimin, insanı değerlerin ve kardeşlik düşlerinin hizmetine sunmamız gerek.

Bilim barış için olmalı, savaş için değil! Romanlar, şiirler, öyküler hep barış getirmeli bize. Eğitimin temel amacı da barış içinde yaşanacak bir dünyanın kurulmasına hizmet edecek gençleri yetiştirmek olmalı…

Barış dolu, sevgi dolu, hoşgörü dolu yeni bir yılın bizi kucaklaması dileğiyle…

Sevgi ve saygılarımızla…